Over ons

Deze eerstelijns praktijk werkt variërend van traditioneel tot innovatief in de wijk. Naast de ergotherapie behandelingen in de eerstelijns zorg houdt Ergotherapie Maan zich bezig met innovatieve projecten in de wijk waar ondersteunen en elkaar versterken centraal staan. De praktijk is werkzaam in het gebied Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen en richt zich op volwassenen en ouderen.

De praktijk biedt verschillende deskundigen, waaronder ergotherapeuten, social workers en verpleegkundigen. De deskundigen binnen Ergotherapie Maan richten zich op het dagelijks handelen van de cliënt. Kerntaken van de ergotherapeut zijn: het optimaliseren van eigen regie, vergroten van zelfredzaamheid en het bevorderen van participatie.

De deskundigen komen met praktische tips en kunnen de hulpvrager van dienst zijn omtrent situaties binnens en buitenshuis, de werkplek en op het gebied van vrije tijd. Daarnaast zijn de ergotherapeuten binnen Ergotherapie Maan DTE* geschoold, waardoor een verwijzing niet nodig is.

*Directe Toegankelijkheid Ergotherapie

Team

Binnen de praktijk zijn een aantal ergotherapeuten werkzaam.

Vera Maan is ergotherapeut en tevens praktijkhouder

Naast de ergotherapeuten zijn er ook een aantal aspirant ergotherapeuten werkzaam binnen de praktijk.

De ergotherapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Daarnaast staat de praktijk geregistreerd bij de vakvereniging Ergotherapie Nederland.

Partners