Over ons

Deze eerstelijns praktijk werkt variërend van traditioneel tot innovatief in de wijk. Naast de ergotherapie behandelingen in de eerstelijns zorg houdt Ergotherapie Maan zich bezig met innovatieve projecten in de wijk waar ondersteunen en elkaar versterken centraal staan. De praktijk is werkzaam in het gebied Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen en richt zich op volwassenen en ouderen.

De praktijk biedt verschillende deskundigen, waaronder ergotherapeuten, social workers en verpleegkundigen. De deskundigen binnen Ergotherapie Maan richten zich op het dagelijks handelen van de cliënt. Kerntaken van de ergotherapeut zijn: het optimaliseren van eigen regie, vergroten van zelfredzaamheid en het bevorderen van participatie.

De deskundigen komen met praktische tips en kunnen de hulpvrager van dienst zijn omtrent situaties binnens en buitenshuis, de werkplek en op het gebied van vrije tijd. Daarnaast zijn de ergotherapeuten binnen Ergotherapie Maan DTE* geschoold, waardoor een verwijzing niet nodig is.

*Directe Toegankelijkheid Ergotherapie

Team

Maak kennis met onze deskundigen:

Vera Maanergotherapeut en praktijkeigenaar
Ineke Spoorendonkwijkverpleegkundige
Ilona Sterkmanprojectleider Welzijn
Anja Visserwijkverpleegkundige
Heleen de Munnikwijkverpleegkundige
Louise Sijtsmawijkverpleegkundige
Lisette Petroniliawijkverpleegkundige, projectleider
Rita Meertenskunstzinnig therapeut, verschillende specialisaties
Daniela Trogrlicwelzijnscoördinator

Naast de deskundigen zijn er ook een aantal aspirant ergotherapeuten werkzaam binnen de praktijk.

Onze ergotherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Daarnaast staat de praktijk geregistreerd bij de vakvereniging Ergotherapie Nederland.

Partners